Privaatsuspoliitika

1. Mida tähendab käesolev Privaatsuspoliitika?

Käesolev Privaatsuspoliitika (edaspidi tekstis – Privaatsuspoliitika) mitte ainult ei määratle tingimusi, mida peavad järgima kõik lemongym.ee veebilehe (edaspidi tekstis – Veebileht) külastajad, iTunes´t ja Google Play´st allalaetava mobiilirakenduse Lemon Gym (edaspidi tekstis – Rakendus) kasutajad, Lemon Gym OÜ  (edaspidi tekstis – Lemon Gym) teenuste saajad, isikud, kes on tegelenud aktiivsete internetitegevustega  Lemon Gym sotsiaalmeedia kontodel, isikud kes on nõustunud saama Lemon Gym turundusmaterjale, isikud, kes osalevad Lemon Gym üritustel, Lemon Gym kliendid (edaspidi tekstis – Kliendid), vaid ka sätestab peamisi Isikuandmete töötlemise eeskirju, mida peavad Kliendid järgima.

Loetakse, et Klient tutvub Privaatsuspoliitikaga ja nõustub seda järgima, kui ta külastab Veebilehte, laeb alla Rakenduse, soetab teenuse, külastab Lemon Gym sotsiaalmeedia kontosid, nõustub saama Lemon Gym otseturunduse teavitusi, pöördub seoses töökohale kandideerimisega Lemon Gym poole, külastab Lemon Gym üritusi. Kui Klient, ei nõustu mõne Privaatsuspoliitika sättega, kaotab ta õiguse külastada Veebilehte, kasutada Rakendust, kasutada mis tahes Lemon Gym poolt osutatavaid teenuseid, pöörduda Lemon Gym poole seoses töökohale kandideerimisega, tegeleda aktiivsete tegevustega  Lemon Gym sotsiaalmeedia kontodel.

2. Lemon Gym kohta

Ettevõtte Lemon Gym OÜ, registrikood 14091160, juriidiline aadress Mustakivi tee 17, 13912 Tallinn, Eesti. Kontaktid andmete saamiseks: e-post info@lemongym.ee.

3. Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on mistahes Lemon Gym poolt kogutav teave Kliendi kohta, mida võidakse kasutada Kliendi isikusamasuse tuvastamiseks ja mida säilitatakse elektroonilisel või muul viisil.

Isikuandmed hõlmavad mistahes teavet (kaasa arvatud Kliendi eesnimi, perekonnanimi, aadress, IP-aadress), mida Lemon Gym kogub Klientide kohta käesolevas Privaatsuspoliitikas, Kliendi eraldiseisval nõusolekul või  kokkuleppel Lemon Gym poolt määratletud eesmärgil.

Need andmed hõlmavad ka avalikult kättesaadavat Klientide isiklikku teavet, millega Lemon Gym tutvub, kui Klient võtab Lemon Gym´iga ühendust sotsiaalmeedia vahendusel või tegeleb aktiivsete tegevustega Lemon Gym sotsiaalmeedia kontodel.

4. Kuidas Lemon Gym kogub ja kasutab Klientide isikuandmeid

Lemon Gym vajab Klientide Isikuandmed, mida võidakse koguda alljärgnevalt kirjeldatud viisidel.

Privaatsuspoliitikas toome välja, millega peaks arvestama, kui ettevõte kogub isikuandmeid:

Andmetöötluse eesmärkTöödeldavad IsikuandmedAndmetöötluse tähtaegAndmetöötluse alus
Lepingu sõlmimine, teenuste müümine ja osutamine.Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, sünniaeg, elukoht (aadress), telefoninumber, ostuga seotud teave (ostukuupäev, teenuse kirjeldus, hind, antud allahindlus). Vanemate (kui teenuste saaja on alaealine isik) nimi, perekonnanimi, sünniaeg, elukoht, e-posti aadress, telefoninumber. Need andmed on kohustuslikud, nende esitamata jätmisel ei saa me Teile teenuseid osutada.Lepingute sõlmimist kinnitavaid dokumente säilitatakse 10 aastat alates lepingu lõppemise päevast. Kliendikonto andmeid 5 aastat alates kliendi viimasest sisenemisest kliendikontole või kliendi viimasest ostupäevast.Lepingu täitmine.
Teenuste osutamine, Rakenduse kasutamisel.Teenuste osutamine, Rakenduse kasutamisel.E-posti aadress, sessiooni ID, nimi, perekonnanimi5 aastat alates kliendi viimasest sisselogimisest 
Klientide identifitseerimine, Lemon Gym spordiklubidesse pääsemise eesmärgil.Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, sünniaeg, elukoht (aadress), telefoninumber, isikut tõendav dokument (on näidatav vaid juhul, kui isik ei ole nõus olema muul viisil identifitseeritav).Liikmelisuse kehtivuse tähtaegLepingu sõlmimine
Kliendi (alates 18. a) sõrmejäljeandmed, isiku foto (kui sõrmejälge ei esitata).  Nõusolek

5. Otseturundus

Andmetöötluse eesmärkTöödeldavad IsikuandmedAndmetöötluse tähtaegAndmetöötluse alus
Pakkumiste, uudiskirjade ja kuulutuste saatmine klientidele ja teistele huvilistele e-posti teelNimi, perekonnanimi, e-posti aadress (kohustuslikud andmed, ilma milleta ei saa me Sulle otseturundussõnumeid saata)Olles Lemon Gym aktiivne klient ja kaks aastat peale lepingu lõppemistLiikmelisuse ostmisega saate meie kliendiks, seega lähtudes elektroonilise side seaduse ERĮ artiklist 81 vastavalt 2. osale on meil õigus saata Teie poolt antud e-posti teel uudiskirju ostetud kaupade ja teenuste kohta. Soovime mainida, et kui teil on vastuväiteid, saate uudiskirjadest loobuda, vajutades igal ajal uudiskirja allosas olevat tellimusest loobumise nuppu.
Looside ja mängude korraldamineFotod, videomaterjal, vajadusel loteriides või mängudes osalemiseks Võitja elukoha aadressKuni võitja selgumiseni ja 1 aasta pärast võituNõusolek GDPR artikkel 6, 1. punkt a

Isikutele, kes on esitanud enda kontaktandmed ja on avaldanud soovi saada teavet Lemon Gym pakutavate kaupade ja (või) teenuste kohta, saadame elektrooniliste sidevahendite teel (e-posti, SMS sõnumitena) pakkumisi Lemon Gym teenuste osutamise või kaupade müügi kohta, uudiskirju ja muud reklaammaterjali, kutseid osalema müügikampaaniates, küsime arvamust osutatud teenuste kohta, teavitame Lemon Gym spordiklubi uudistest, teenuste osutamise korrast.

Otseturunduse eesmärgil töötleb Lemon Gym Teie järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress (kohustuslikud andmed, ilma milleta ei saa me Teile saata otseturunduse teavitusi); andmed, mis kinnitavad õigust osaleda reklaamikampaaniates, reklaamikampaaniate tingimuste andmed, mis kinnitavad reklaamikampaaniates osalemise õigust, reklaamikampaaniate tingimusi täitvad dokumendid (kohustuslikud kampaaniates osalemiseks); aadress, sugu, perekonnaseis, töökoht, laste arv (mitte kohustuslikud andmed).

Kui olete meie Klient ja ei keeldu Lemon Gym otseturunduse teavitustest, saadame Teile põhinedes meie õigustatud huvile e-posti teel teavitusi kaupade või teenuste kohta, mis sarnanevad Teile juba osutatavate teenuste või müüdavate kaupadega.

Teil on õigus igal ajal loobuda otseturunduse teavituste saamisest, võttes meiega ühendust e-posti teel:  info@lemongym.ee.

Kui Te olete 14 aastane, saate anda ise nõusoleku otseturunduse teavituste saamiseks, kuid kui Te veel ei ole 14 aastane, küsime selleks Teie vanemate nõusolekut. Sellisel juhul palume näidata ära Teie vanemate või hooldajate nimi, perekonnanimi ja e-posti aadress, kellele me saadame päringu seoses nimetatud nõusolekuga. Selles punktis loetletud Isikuandmeid Töötleb Lemon Gym 1 (üks) aasta peale nõusoleku saamist, peale seda aga kustutab need. 

Otseturunduse eesmärkidel edastatakse Teie andmed järgmistele ühtsesse gruppi kuuluvatele ettevõtetele:

ÄrinimiAndmedAlusMillise aja jooksul andmeid säilitatakseAndmekaitsespetsialist ja tema kontaktandmed
Lemon Gym OÜKliendi nimi, perekonnanimi, e-posti aadressNõusolek1 aasta alates nõusoleku saamisestInfo@lemongym.ee

Teie e-posti aadress edastatakse sotsiaalmeedia võrgustikele „Facebook“ ja „LinkedIn“, et saaksite näha Lemon Gym reklaami.

6. Võtke meiega ühendust

Veebilehel on esitatud mitu viisi, kuidas saate Lemon Gym´iga ühendust võtta.  Me võtame vastu kõik teavitused, vaatame need üle ja esitame neile vastused. Meiega kontakteerumiseks esitage Veebilehel meile enda nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, külastatav Lemon Gym spordiklubi, sõnumisisu.

Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, siis töötleme Teie järgmiseid andmeid: Teie eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress ning meievaheline kirjavahetus.

Selliseid andmeid töödeldakse lepingu täitmise ettevalmistamiseks või Teie küsimustele vastamiseks. Kui Te ei esita enda kontaktandmeid, ei ole Teiega võimalik ühendust võtta.

Juhime tähelepanu, et Veebilehel võidakse kasutada e-kirjade jälgimise või blokeerimise tarkvara, ja Te peate tagama, et Teie poolt saadetud kirjad ei sisalda õigusvastast sisu.

Kirjavahetust säilitatakse 1 (üks) aasta alates teavituse saamisest, välja arvatud teavet, mille säilitamiseks on Privaatsuspoliitikas või õigusaktides sätestatud muud tähtajad.

Kõiki Isikuandmeid, mida Te esitate meiega suheldes, kasutatakse vaid eelnevalt kirjeldatud eesmärkidel ning teavituste läbivaatamiseks ning suhtlusvoogude haldamiseks ja juhtimiseks. Kohustume ilma Teie selgesõnalise  nõusolekuta mitte kasutama Teie isikuandmeid mistahes väljaannetes selliselt, et oleks võimalik tuvastada Teie isikusamasust.  

Palume võtta arvesse, et me võime Teiega ühendust võtta posti, e-posti või telefoni teel. Palume meid teavitada enda isikuandmete muutumisest.

7. Veebilehtede külastajad

Te saate Veebilehele registreeruda ja luua isikliku konto, kui olete vähemalt 18 aastane. Kogu teavet, mille Te Lemon Gym´ile esitate registreeritud Kliendiks saamisel, salvestatakse ja säilitatakse Teie kui Kliendi nõusolekul, juhindudes Privaatsuspoliitika tingimustest. Kui me leiame põhjendatult, et Te rikkusite meie Privaatsuspoliitika mistahes sätteid, on meil õigus igal ajal Teie Kliendikonto blokeerida.  Kui Te teate või arvate, et kõrvaline isik on saanud teada Teie kasutajanime või salasõna, siis peate sellest meid võimalikult kiiresti teavitama e-posti teel: info@lemongym.ee.  

8. Küpsised

Küpsis on väike teksti- ja numbrifail, mida me Teie nõusolekul salvestame Teie veebilehitsejasse või Teie arvuti kõvakettale. Erinevatel eesmärkidel kasutame me erinevaid küpsiseid. Samuti aitavad küpsised meil eristada Teid teistest Veebilehe kasutajatest, seega tagavad Veebilehe meeldivama kasutamise ja võimaldavad meil Veebilehte täiustada.

Enamus veebilehitsejaid võimaldavad lükata tagasi kõiki küpsiseid. Mõningate veebilehitsejate puhul on aga võimalik lükata tagasi vaid kolmandate osapoolte küpsiseid. Seega saate Te kasutada kõiki neid võimalusi, kuid pidage silmas, et kõigi küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt Veebilehe kasutamist ja ilma küpsisteta ei saa Te kasutada kõiki Veebilehe teenuseid.

Meie kasutame järgmisi küpsiseid, mille detailse nimekirja leiate SIIT:  

 • Hädavajalikud küpsised.

Need küpsised on vajalikud selleks, et Veebileht töötaks. Selliste küpsiste poolt töödeldavate andmete aluseks on lepingu täitmine Veebilehe külastamisel ja Lemon Gym´i poolt külastamise kvaliteedi  ning turvalisuse tagamine. Need võivad olla Küpsised, mis näiteks võimaldavad Kliendil Veebilehel asuvale kontole sisse logida ja pääseda Veebilehe kaitstud piirkondadesse, kasutada ostukorvi funktsiooni või muid teenuseid.

 • Analüütilised  

Need küpsised võimaldavad Lemon Gym´il tunda ära ja arvutada kokku Veebilehe külastajaid ning jälgida, kuidas külastajad Veebilehel liiguvad. See aitab Lemon Gym´il parendada Veebilehe töötamist ja tagada, et kasutajad saaksid kergesti leida seda, mida nad otsivad. Nende küpsiste poolt kogutavate  andmete töötlemise aluseks on Klientide nõusolek.

 • Funktsionaalsed küpsised.

Neid küpsiseid kasutatakse Klientide äratundmiseks, kui nad naasevad Veebilehele, et Lemon Gym saaks kohandada esitatavat sisu Klientide vajadustele, jätta meelde Klientidele aktuaalset teavet. Nende küpsiste poolt kogutavate  andmete töötlemise aluseks on Klientide nõusolek.

Kolmandate osapoolte teenused

 • Iga kord, kui Klient külastab Veebilehte, kasutatakse Lemon Gym nimel ja õiguslikes huvides kolmanda poole tarkvara „Google Analytics“ ja kogutakse teavet selle kohta, kuidas Kliendid Veebilehte kasutavad, näiteks fikseeritakse Klientide tegevus Veebilehel ja määratakse külastaja käitumismudeleid. Seda teenust kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kui paljud inimesed Veebilehte külastavad ja milliste osade vastu huvi tunnevad. Kogutud teave aitab selgitada, kuidas Veebileht töötab ja kuidas võiks Lemon Gym seda parendada. Lemon Gym ei tuvasta Klientide isikusamasust ja ei võimalda seda teha „Google Analytics“ programmil.

 • Sotsiaalmeedia

Kogu teavet, mida Te meile esitate sotsiaalmeedia vahendusel (kaasa arvatud funktsioonide „Like“ ja „Follow“ kasutamine ning muu kommunikeerimine) kontrollib suhtlusvõrgustiku haldur.

Veebilehel on esitatud viited meie sotsiaalmeedia kontodele. Praegu on meil järgmised sotsiaalmeedia kontod:

 • “Facebook“, (https://www.facebook.com/privacy/explanation);
  • “Instagram“, (https://help.instagram.com/155833707900388);
  • “LinkedIn“, (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

Soovitame lugeda läbi kolmandate poolte privaatsuspoliitikad (vt ülalviidatud sulgudes olevad lingid) ja võtta teenuste osutajatega isiklikult ühendust, kui Teil tekib mistahes küsimusi seoses sellega, kuidas nad Teie isikuandmeid kasutavad.   

Osalemine Lemon Gym üritustel

Teie nõusolekul kasutame Teie eesnime, perekonnanime, teavet osalemise kohta lemon Gym üritustel ja fotot Lemon Gym üritustest teavitamiseks. Me lubame selliste fotode kasutamisega mitte riivata Teie au ja väärikust. Teie nõusolekul võidakse Teie fotosid avaldada Lemon Gym sotsiaalmeedia kontodel, Veebilehel.

Meedia esindajad võivad Teie fotosid avaldada vaid pidades kinni neile rakendatavate seadustest tulenevatest nõuetest, kuid Lemon Gym ei vastuta meedia esindajate tegevuse eest.

Fotosid avaldatakse ja säilitatakse 3 aastat peale ürituse toimumist, välja arvatud kui seadustega on sätestatud muud erandid.

Isikuandmete töötlemine tööle kandideerimisel

Tööle kandideerimisel kogume ja töötleme me töötajate valimise eesmärgil ning Teie kui tööle kandideerija nõusolekul Teie elulookirjeldust ja / või motivatsioonikirja ja / või muud Teie poolt esitatud teavet, mille Te meile või värbamisettevõttele esitate.

Kui Te ei esita enda elulookirjeldust ja / või motivatsioonikirja, ei saa me hinnata Teie sobivust pakutavale töökohale.  

Juhul, kui Te ei esita meile oma nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks, oleme me kohustatud Teie isikuandmed kustutama ja / või hävitama 5 (viie) tööpäeva jooksul.

Andmete avalikustamine

Me võime avalikustada teavet Teie kohta meie töötajatele, juhtidele, vahendajatele, teenuste osutajatele või alltöövõtjatele, kui see on põhjendatult vajalik neil eesmärkidel, mis on kirjeldatud käesolevas Privaatsuspoliitikas.

Muuhulgas kasutame Perfect Gym Solutions S.A. poolt pakutavat kliendiandmete haldamise võrguteenust ja süsteemi PerfectGym Teiega Lepingu sõlmimisel, Teile Teenuste osutamisel, Teie isikuandmete töötlemisel ja Teile otseturundusteadete edastamisel. PerfectGym süsteemis töödeldavate Klientide isikuandmete vastutavad töötlejad oleme meie ja Perfect Gym Solutions S.A. iseseisvalt. PerfectGym teenuse tingimuste ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda aadressil https://www.perfectgym.com/en/terms.

Lisaks võime me avalikustada teavet Teie kohta: 

 • Kui peame seda tegema seadusest tulenevalt;  
 • Enda õiguste või huvide kaitsmiseks (kaasa arvatud Teie andmete edastamine kolmandatele isikutele, Teilt võlgade sissenõudmiseks);
 • Kavatsedes müüa Ettevõtte tegevuse või selle varaosa, avaldades Teie isikuandmeid tegevuse või selle osa potentsiaalsele ostjale;
 • Müües Ettevõtte tegevuse või selle peamise varaosa kolmandatele Isikutele.

Teie Isikuandmeid ei edastata kolmandasse riiki ja (või) rahvusvahelisele organisatsioonile.  

Välja arvatud käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel, ei esita me Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Privaatsuspoliitikas kirjeldatud saajate nimekiri või saajate kategooriad võivad muutuda, seepärast kui soovite olla teavitatud Teie isikuandmete saajate muudatuste kohta, palume meid sellest teavitada e-posti teel info@lemongym.ee, näidates kirja tekstis ära „Soovin saada teavet minu isikuandmete saajate muudatuste kohta, nimi, perekonnanimi“.

Kolmanda osapoole materjal ja kolmanda poole veebilehed  

Meie Veebilehel ja Rakenduses võib olla esitatud kolmandate osapoolte reklaam. Sellised kolmandad osapooled on eranditult vastutavad sellise reklaami sisu eest ja on kohustatud tagama, et see vastaks neile rakendatavatele õigusaktidele.

Kolmanda osapoole veebilehte võite külastada omal vastutusel. Meie ei võta mingit otsest ega kaudset vastutust sellistel veebilehtedel esitatud sisu, teabe täpsuse ega avaldatud arvamuste eest, samuti pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteedi eest.

Meie  teabematerjalis võib olla teavet, mille allikaks on kolmandate osapoolte veebilehed.  Materjal, mis on saadud kolmanda osapoole veebilehelt, märgistatakse vastavalt, lisaks võib olla esitatud viide algsele veebilehele. Me ei võta mingit vastutust andmete eest, mis on saadud kolmanda osapoole veebilehelt ja mis on esitatud viitena Teie jaoks mõeldud teabematerjalis ega selliste kolmanda osapoole kasutatavate isikuandmete eest.  

Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmeid töödeldakse juhindudes seejuures Isikuandmete kaitse üldmäärusest, Eesti Isikuandmete kaitse seadusest ja teiste asjassepuutuvate õigusaktidega sätestatud nõuetest. Teie isikuandmete töötlemisel rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Teie õigused

Käesolevas osas esitame teabe Teie õiguste kohta seoses meie Teie isikuandmete töötlemise ja juhtude kohta samuti, millal Te neid õigusi kasutada saate. Kui Te soovite saada rohkem teavet enda õiguste kohta või neid õigusi kasutada, võtke meiega ühendust e-posti aadressi teel: info@lemongym.ee.

Lemon Gym esitab Teile tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem, kui 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest teabe toimingute kohta, mida ta rakendab Teie taotluse saamisel seoses Teie õiguste kasutamisega.  Võttes arvesse taotluse keerukust ja saadud taotluste arvu, võib nimetatud tähtaega pikendada veel 2 (kaks) kuud. Sellisel juhul teavitame me Teid 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest sellisest tähtaja pikendamisest ja selle põhjustest. Lemon Gym keeldub Teie õiguste täitmisest ainult õigusaktidega ettenähtud juhtudel. 

Nõusoleku tagasivõtmise õigus  

Kui olete andnud meile selgesõnalise nõusoleku seoses Teie isikuandmete töötlemisega, saate selle igal ajal tagasi võtta.  Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Õigus tutvuda enda isikuandmetega  

Soovime, et Te mõistaksite, kuidas me Teie isikuandmeid kasutame ja et Te ei kogeks seoses sellega mingeid ebamugavusi. Te võite meiega igal ajal ühendust võtta ja uurida, kas me töötleme Teie kohta käivaid isikuandmeid. Kui me säilitame või mingilgi viisil kasutame Teie isikuandmeid, on Teil õigus nendega tutvuda. Selleks esitage meile kirjalik avaldus e-posti aadressil: info@lemongym.ee ning kinnitage enda isikusamasus.

 1. Õigus taotleda rohkem teavet

Loodame, et Te mõistate, et kirjeldada kõiki võimalikke isikuandmete kogumise ja kasutamise viise on väga raske. Me püüame esitada võimalikult selge ja põhjaliku teabe ning kohustume uuendama käesolevat Privaatsuspoliitikat, kui isikuandmete kasutamise toimingud muutuvad. Kui Teil siiski tekib mingeid küsimusi Teie isikuandmete kasutamise kohta, vastame neile meeleldi ning esitame kogu lisateabe, mida saame avaldada. Kui Teil on mingeid konkreetseid küsimusi või kui Te ei saanud esitatud teabest aru, võtke meiega ühendust.

 1. Täiendavad õigused

Alljärgnevalt esitame teabe Teie täiendavate õiguste kohta, mida saate kasutada, järgides alljärgnevalt kirjeldatud korda.

 • Teil on õigus taotleda meilt mistahes olemasolevate ebatäpsete andmete parandamist.  Sellisel juhul võime me paluda Teilt parandatud teabe kinnitamist.
 • Teil on õigus taotleda meilt Teie isikuandmete kustutamist. Palume pidada silmas, et sellise taotluse saame täita vaid juhul, kui:
 • Teie Isikuandmed ei ole vajalikud nende eesmärkide täitmiseks, milleks need algselt koguti, (näiteks, me vajame Teie isikuandmeid, et saaksime vastata Teie kirjadele);
 • Isikuandmeid koguda, säilitada või kasutada keelavad meid seadused;
 • Teie isikuandmed ei ole vajalikud mõnest seadusest tulenevalt või õigusliku nõude määramiseks, täitmiseks või kaitsmiseks, näiteks kohtuprotsessis. 
 • Teil on õigus meilt nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist ja/või esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise osas;
 • ajavahemikul, mis on vajalik selleks, et veenduksime Teie isikuandmete täpsuses, kui Te esitate  pretensioone seoses andmete täpsusega;
 • kui meie poolt teostatav Teie isikuandmete kogumine, säilitamine või kasutamine on õigusvastane, kuid Te otsustate mitte taotleda andmete kustutamist;
 • kui Teie isikuandmed ei ole meile vajalikud, kuid Teie vajate neid, et saaksite selgitada välja, esitada või kaitsta õiguslikku nõuet;
 • ajavahemikul, mis on vajalik selleks, et selgitada välja, kas meil on tähtsam õiguslik alus Teie isikuandmete edasiseks töötlemiseks, kui olete kasutanud enda õigust olla vastu enda isikuandmete töötlemisele.
 • Teie nõusolekul või lepingu sõlmimise eesmärkidel on Teil õigus Teilt saadud andmete ülekandmisele. Selle õiguse kasutamisel paigutame Teie taotlusel ümber Teie poolt esitatud andmete koopia.
 • Teil on õigus mitte nõustuda, et me Teie isikuandmeid kasutame:  
 • Kui me kasutame selliseid andmeid enda õigustatud huvide saavutamise tagamiseks, kuid meil ei ole kaalukamat õiguslikku alust Teie isikuandmeid edasi kasutada; või
 • Igal ajal, kui kasutame Teie isikuandmeid uudiskirjade saatmiseks või otseturunduse eesmärkidel. Sellisel juhul ei kasutata andmeid enam neil eesmärkidel, kuid neid võib kasutada muudel õiguslikel eesmärkidel.

Kaebused

Kui Te arvate, et Teie, kui andmesubjekti õigusi on ja (või) need võivad olla rikutud, palume viivitamata pöörduda meie poole järgmisel e-posti aadressil info@lemongym.ee. Me tagame, et kohe, kui oleme saanud kätte Teie kaebuse, võtame Teiega mõistliku aja jooksul ühendust ja teavitame kaebuse uurimise käigust, hiljem ka tulemusest.

Kui uurimise tulemus Teid ei rahulda, saate esitada kaebuse järelvalveasutusele – Riiklikule andmekaitseinspektsioonile, s.o Eestis Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee).  

Vastutus

Te olete vastutav enda salasõna ja esitatavate andmete konfidentsiaalsuse eest ning muude toimingute eest (andmete edastamise, esitatud tellimuste jms), mis on tehtud meie Veebilehel ja (või) Rakenduses, sisselogituna Teie andmetega. Te ei tohi avaldada enda salasõna kolmandatele isikutele. Kui meie Veebilehe ja (või) Rakenduse poolt osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on loginud sisse Teie andmetega, loeme meie, et sisseloginud olete Teie. Kui Te kaotate enda sisselogimisandmed, peate meid viivitamata teavitama posti, telefoni, faksi või e-posti teel.

Te olete vastutav selle eest, et meile esitatud Teie andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Kui Teie esitatud andmed muutuvad, peate meid viivitamata sellest teavitama, muutes vastavaid andmeid  registreerumisvormil või kui andmed ei ole registreerumisvormil näidatud, teavitades meid e-posti teel.  Me ei ole mingil viisil vastutavad kahju eest, mis on Teil tekkinud seoses sellega, et Te esitasite valesid või mittetäielikke isikuandmeid või Te ei teavitanud meid oma andmete muutumisest.

Privaatsuspoliitika muudatused

Me võime käesolevat Privaatsuspoliitikat igal ajal uuendada või muuta. Uuendatud või muudetud Privaatsuspoliitika jõustub selle avaldamise momendist meie Veebilehel ja (või) Rakenduses. Te peaksite aega-ajalt kontrollima ja veenduma, et ajakohase Privaatsuspoliitika versioon on Teile sobiv.  

Privaatsuspoliitika uuendamisel teavitame Teid tähtsamatest muudatustest, avaldades need Veebilehel ja (või) Rakendustes. Kui Te logite sisse Veebilehte või (ja) Rakendusse peale sellise teavituse avaldamist, nõustute Te uuenduses näidatud uute nõuetega. Allolev „Uuendamise kuupäev“ näitab, millal on Privaatsuspoliitikat viimati uuendatud.  

Viimane Privaatsuspoliitika uuendus tehti 22.05.2024.

Küpsise nimetusAndmetöötluse  eesmärk/otstarveLoomismomentKehtivusaegKüpsise olemus (hädavajalik, analüütiline, funktsionaalne)Kasutatavad andmed
showRegistrationFormkas näidata Kliendile registreerumisvormi/ popupKliendi veebilehe külastamisel1 päev sessiooni ID
__cfduid“__cfduid” küpsise määrab CloudFlare teenus, selleks, et tagada usaldusväärne veebiliiklus. See ei vasta mingile  veebirakenduses olevale kasutajanimele. Samuti ei säilita küpsis mingit isikusamasuse tuvastamise teavetKliendi veebilehe külastamisel1 aasta  
duobleclick.net / test_cookiekontrollida, kas kasutaja veebilehitseja toetab küpsiseidKliendi veebilehe külastamisel15 min  
paysera.lt / PHPSESSIDsessiooni identifitseerimiseksKliendi veebilehe külastamisel1 päev sessiooni ID
onesignal.comkontrollida, kas kasutaja on nõustunud saama veebilehitsejas teavitusi (ingl push notifications)Kliendi veebilehe külastamisel   
facebook.com / actVeebilehe kiiruse optimeerimiseksKliendi veebilehe külastamiselsessiooni lõpuni  
facebook.com / c_userkontrollida kas kasutaja on sisseloginudKliendi veebilehe külastamisel30 päeva kasutaja ID
facebook.com / datrkasutaja käitumise jälgimiseks  Kliendi veebilehe külastamisel2 aastat  
facebook.com / frReklaami kasutamiseksKliendi veebilehe külastamisel2 aastat  
facebook.com / lukontrollida kliendi registreerumise staatustKliendi veebilehe külastamisel2 aastat    
facebook.com / presenceküpsis „Facebook“ võrgule, mis võimaldab kasutada „Facebook“ kõnefunktsiooneKliendi veebilehe külastamiselsessiooni lõpuni  
facebook.com / sbküpsis „Facebook“ võrgule, mis võimaldab näidata reklaamiKliendi veebilehe külastamisel2 aastat  
facebook.com / xs„Facebook“ võrgu analüütiline küpsis, mis identifitseerib kasutajat, rakendust või veebilehteKliendi veebilehe külastamisel60 päeva